Wetterskip Fryslân kiest voor transparant

Tourniquets met veel glas

Tourniquets met veel glas

Onder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor  schoon water, voldoende water en de veiligheid.

Wetterskip Fryslân ingangspartij is afgesloten met 10 meter glazen afzetting. een bezoekers- en mindervalide entree en een entree voor personeel met een metro cross 2 arm tourniquet.

Deel deze pagina